כמה עולה ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא ביטוח לעובדים שכירים, המנוהל על ידי חברות הביטוח. מדובר בתשלום המופרש על ידי המעביד ומצטרף לסכוםביטוח מנהלים מסוים אותו מפריש העובד עצמו מהמשכורת שלו. פוליסה זו היא חלק מתנאי השכר הסטנדרטיים של העובד, כאשר סכומי הכסף מופרשים לחשבון ייעודי, המנוהל על ידי חברת הביטוח. חברת הביטוח משקיעה את הכספים האלה בתיקי השקעות סולידיים יחסית, מתוך מטרה לשמור על ערכו של הכסף לפחות. במקרים רבים ערך הכסף עולה בזכות ההשקעה הסולידית הזאת, והעובד השכיר יכול לקבל את הכסף במועדים מסוימים – על פי הכתוב בפוליסה.

יש פוליסות המאפשרות לעובד השכיר למשוך את הכספים לאחר מספר שנים ממועד תחילת ההפקדה, יש כאלה המאפשרות משיכה של הכסף במקרים של מוות, חלילה או אובדן כושר עבודה, ויש כאלה המאפשרות לקבל את הכסף בגיל הפרישה. למרות זאת, רוב הפוליסות מציינות מספר מועדי משיכה אפשריים, ומחלקות את הכספים לכספי תגמולים (שניתן למשוך במועדים שונים) ולכספי פיצויים, אותם ניתן לקבל לאחר סיום העבודה אצל אותו מעסיק.

על פי תקנות מס הכנסה, יש מספר סוגי פוליסות של ביטוח מנהלים אותן ניתן להציע לעובדים, ואשר מזכות בהטבות מס.

איך רוכשים ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים נרכש על ידי המעביד, מתוך מטרה להגן על העובד ולאפשר לו לקבל כספים במקרים מסוימים כגון אובדן כושר עבודה, מחלות ופיטורין, כמו גם בהגיעו לגיל פרישה – על מנת שיוכל להמשיך לחיות בכבוד את החיים. כאמור, גם העובד עצמו משתתף בעלות הפוליסה, וזאת על מנת להגדיל את סכומי הכסף שיצטברו.

תשלומים של העובד

אמנם, המעביד הוא זה שמפריש את סכום הכסף העיקרי לביטוח המנהלים, אולם מי שצריך לשלם את דמי הניהול הוא המבוטח

עצמו, היינו – העובד. דמי הניהול משתנים מחברה לחברה, ויכולים להגיע ל-12 אחוזים בתשלום החודשי ועד 1.5% מתוך החיסכון שנצבר. כמו כן חשוב לציין, כי אם מבוטח מסוים מבקש למשוך את הכספים שהופקדו עבורו במסגרת ביטוח המנהלים שלו לפני שחלפו חמש שנים ממועד פתיחת הפוליסה – ישלם קנס כספי מסוים, ביחס ישר לזמן שחלף ממועד הפתיחה עצמו.

אז כמה עולה ביטוח מנהלים?

  • תשלומים חודשים של העובד – מינימום 5% מהשכר, מקסימום 7% מהשכר
  • תשלומי תגמולים חודשיים של המעביד – מינימום 5% מתגמולים, מקסימום 7.5 % מתגמולים
  • תשלומי מעביד לחיסכון חודשי – 8.33% לפיצויים
  • תשלומי מעביד לביטוח חיים – 3.5%-2.5% מהתגמול החודשי

אין ספק כי ביטוח מנהלים הוא דרך יעילה מאוד להבטיח את זכויות העובדים, אך גם כאן, כמו בכל תוכנית כספית אחרת – חשוב לבדוק את האותיות הקטנות שבפוליסה, ולוודא שמקבלים תנאים טובים.

מאמרים מומלצים

דילוג לתוכן