כמה עולה מז"ח?

מזח

המים הינם משאב לאומי חשוב ביותר, ולכן, יש צורך מרכזי בשמירה על איכותם. המדינה היא זאת שמפיקה את המים ממקורות שונים ומזרימה אותם אל נקודות הקצה השונות שלהם. מי שתייה מגיעים ממקורות מים כמו בארות, מאגרים עיליים כמו הכנרת, מאגרי מי תהום וכן, ממכונים להתפלת מים.
מבחינים בין מים שנועדו לשימוש האנשים ומים מושבים שהשתמשו בהם. קיים חשש מתמיד מזיהום מי שתייה שעלול לגרום להרעלות המוניות, למחלות, למגיפות ומפגעים שונים, ולכן, יש חובה למניעת ערבוב מים נקיים ומים משומשים. מז"חים הם מתקנים המותקנים בכניסה למבנים שונים ותפקידם הוא למנוע זליגת מים משומשים מתוך המבנים חזרה אל רשת המים הארצית.

חובת התקנת המז"ח

האחריות לטיפול בנושא זה נתונה בידי משרד הבריאות והוא זה אשר הוציא תקנות החייבות בעלי נכסים בהתקנת מז"חים, בדיקתם השנתית ודיווח מתאים. משרד הבריאות הוא זה שנותן רישיונות לגופים עסקיים להתקנה וטיפול במזחים ואף מפרסמם סוגי מז"חים המאושרים להתקנה.
החוק קובע רשימת של מבנים ועסקים החייבים בהתקנת מזחים כאשר רבים מהם הינם עסקים אשר תחום עיסוקיהם כולל שימוש בחומרים מזוהמים לסוגיהם וביניהם ניתן למנות: מפעלי קוסמטיקה ומזון, מעבדות, רפתות, ברכות שחיה, מערכות השקיה, מסעדות, מלונות וכו'. החוק אף קובע כי חל איסור על חברה לאספקת מים לחיבור מבנה או עסק למים ללא אישור התקנת מז"ח מתאים. במקרים שונים, ניתן לכפות התקנת מז"ח ולחייב את המקום בעלותו.

אז כמה זה עולה לנו?

ישנם כיום מספר מערכות מבוססות מזח שונות. העיקרון עליו מושתת פעולת המז"ח הוא שמותקנים בו שסתומים אשר אינם מאפשרים חזרת מים משומשים. ברגע שמופעל לחץ הם נסגרים אוטומטית. המז"חים נבדלים ביניהם בסוג הפעולה שנועדה לסגור את מעבר המים:
אל"מ – אביזר בעל לחץ מופחת. יוצר מרווח אוויר שמונע מהמים לחזור. הבטוח והיקר ביותר. מחויב במקרים של אספקה צולבת.
חכ"כ – אביזר אל חוזר כפול, מותקנים בו שני שסתומים אל-חוזר המחוברים בטור בזה אחר זה. קצת פחות בטוח ופחות יקר. מותר במקרים בהם אין חשש להרעלה.
שוט"ק – אביזר שובר ואקום טעון קפיץ- פועל בצורה של החדרת אוויר למניעת חזרת מים לרשת האספקה. רמת בטיחות בינונית ומחיר זול, יחסית. מותר רק במקומות מסוימים.
מחירי המזחים כוללים עלות והתקנה ונעים לרוב בין 500 ל-2,000 ש"ח כאשר המחיר נגזר בעיקר מסוג המז"ח, גודלו ומורכבותו.

השירות כולל…

השירות כולל בדיקה וסקירה של המקום בו נדרש המז"ח, תיאום מסודר מול בעל המקום, אספקה והתקנה בהתאם להנחיות משרד הבריאות (חובה להתקין ברז לפני ואחרי המז"ח), השלמת צינורות, קשתות, מגופים, עוגנים וברזים, צביעת ראש המערכת, בדיקת סופית שלו והנפקת אישור מתאים שמיועד למשרד הבריאות.
מומלץ לקבל שירות אצל מתקינים בעלי ידע וניסיון בתחום ואשר מכירים היטב את דרישות משרד הבריאות. כל סטייה מהחוק עלולה לגרום לבעיות מול הרשויות שעלולות, במקרה הגרוע, להביא לסגירת העסק.

מאמרים מומלצים

דילוג לתוכן