כמה עולים שירותי ניהול הוצאות מקצועיים?

ניהול הוצאות

תכנון תקציב לטווח קצר או ארוך מבוסס על ניהול נכון של הוצאות. הניהול בא לידי ביטוי בשלב הראשון בבדיקת מאזן ההכנסות, בהצגת דוח על הוצאות קיימות בתקופה נבחרת ובהשווואה בין קטגוריות צריכה כמו תחבורה, תקשורת ומזון. בשלב השני ניתן להשוות את רמת ההוצאות לאוכלוסייה הכללית ולהשתמש בנתונים ספציפיים כדי לעקוב אחר מיצוי ההכנסה הפנויה.

שירותי הניהול ניתנים על ידי גופים שונים. אפשר לתאם ניהול הוצאות מול אנשי מקצוע פרטיים עם הכשרה וניסיון, לפנות לשירותי ניהול דרך הבנקים והגופים המוסדיים או להתעניין בתמיכה של אחד המוסדות הציבוריים הכפופים למשרד האוצר ומשרד הכלכלה. הצורך בשירותי ניהול נובע מאינטרס משותף של האזרחים והמדינה. ככל שהניהול טוב ומקצועי יותר, כך מתפנה התקציב להוצאות שוטפות או בלתי צפויות.

פרמטרים המשפיעים על המחיר

יש מספר גורמים הקובעים כמה עולים שירותי ניהול הוצאות מקצועיים:

א. סוג הגוף המעניק את הניהול – גופים פרטיים גובים מחיר גבוה יותר בהשוואה לשירותי ניהול הניתנים על ידי הבנקים ועל ידי המוסדות הציבוריים. הסיבה לכך היא שבגופים פרטיים רוב הרווח נובע מתשלום ישיר של הלקוח, בעוד הבנקים גורפים עמלות שירות על תנועות. מנגד, במוסדות ציבוריים מעניקים את השירות במחיר מינימאלי וזאת במטרה לתרום לאוכלוסייה הכללית.

ב. היקף פעילות הלקוח – ככל שהיקף פעילות הלקוח גדול ומשמעותי יותר, כך צפויה העלות של שירותי הניהול לגדול. היקף פעילות הלקוח דורש התאמה ייחודית של שירותי ניהול. זה גם ההבדל לפערי המחירים בין שירותי ניהול הוצאות ליחידים, משפחות ובעלי עסקים.

ג. מטרות המוגדרות מראש – כל לקוח הפונה לשירותי ניהול מגדיר מטרות שונות. יחידים בוחרים בדרך כלל מטרות לטווח קצר ובמטרה לעמוד ברמת הוצאות קיימת, בעוד משפחות מעדיפות מטרות לטווח ארוך. עסקים וחברות נדרשים לשלב בין הגדרת המטרות לבין תזרים המזומנים ואופי הפעילות. בקרב חברות ועסקים נרשם ביקוש לשירותי ניהול גם לקראת גיוס הון או ביצוע שינויים במבנה התאגיד.

טווח מחירים

נהוג לגבות את דמי הניהול כאחוז מבין סך ההוצאות והכספים המנוהלים. טווח של 0.2-2% דמי ניהול נחשב סטנדטי ונפוץ גם בקרב לקוחות פרטיים ועסקיים. מנגד, אפשר לפנות לגופים מוסדיים ולהתעניין בשירותי ניהול במחיר המגלם השתתפות עצמית של כמה מאות שקלים בלבד. אלו בדרך כלל מסלולים המשלבים בין ניהול עצמאי של הוצאות לבין השתתפות בקורסים וסדנאות לכלכלת המשפחה.

לסיכום, שירותי ניהול הוצאות שווים את ההשקעה הכספית והם תורמים להתנהלות נכונה בטווח הקצר הארוך. עלות השירות נקבעת לפי פרמטרים מסוימים וממוצע המחירים יחסית קבוע.

מאמרים מומלצים

דילוג לתוכן